Veiligheid Opleidingen

Opleidingen professioneel

Gebruiker werkplekbegrenzing

 • kan een veilige werkplek inrichten zonder dat er een valrisico kan ontstaan
 • kent de materialen die hem ter beschikking staan
 • is bekend met de wet en regelgeving t.a.v. het werken op hoogte
 • kan een veilige verplaatsing maken van en naar de werkplek

Gebruiker valbeveiliging

 • kan veilig verplaatsingen maken op, aan, langs structuren
 • kent de materialen die hem beschikbaar zijn gesteld
 • is bekend met de wet en regelgeving m.b.t. valrisico bij werken op hoogte
 • kan een eenvoudige redding uitvoeren
 • kan de krachten die bij een val kunnen optreden beoordelen
 • kan voldoende sterke ankerpunten kiezen/ inrichten
 • kent de gevolgen van hangtrauma

Toezichthouder werk op hoogte

 • kent verschillende werkmethoden, beoordelen op risico en veiligheid
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare materialen
 • kan ankerpunten beoordelen op voldoende sterkte
 • kan reddingen begeleiden/ ondersteunen

 

Reddingen

 • kent verschillende reddingtechnieken met de beschikbare materialen
 • kent de risico’s en gevolgen van een val in een werksysteem werken op hoogte
 • kent de gevolgen van hangtrauma en kent vertragende maatregelen

RI&E werken op hoogte

 • kan voor verschillende situatie’s een RI&E maken
 • kent de mogelijkheden en beperkingen van de materialen
 • kan ankerpunten beoordelen op locatie en sterkte
 • kan alternatieven aangeven voor werksituatie’s

Controleur valbeveiligingsmateriaal

 • is de verantwoordelijke voor de dagelijks en structurele kwaliteit controles van alle valbeveiligingsmaterialen.
 • controleert en registreert alle uitgevoerde controles en aanpassingen aan de hand van de door de fabrikant aangegeven controlepunten en de vastgestelde frequentie.
 • onderhoud contacten met leverancier m.b.t. inspectie, controle, keuringen en vervanging van materialen
 • heeft overleg met de gebruiker over onderhoud en keuring en kan adviseren m.b.t. materialen

Heeft u vragen over deze opleiding?

Bel ons op: 0541 - 53 36 68

Veiligheid Opleidingen Professioneel
Veiligheid Opleidingen Professioneel